Соодагер Хамза Абдувалиевдин дүкөнү


Хамза Абдувалиев - Чыңгыз Айтматовдун чоң атасыНагиманын атасы Караколго эки кабаттуу чоң үй, дүкөн куруп, бак өстүрүп, эл арасында «Абдувалиевдин бакчасы» деп аталып калган.

1919-жылы бакчасы бар үй мамлекеттин менчигине өтүп, 1925-жылы бул үйдө Каракол шаарындагы биринчи советтик гимназия ачылып, Абдувалиевдердин неберелери билим алган.
Ал шаардыктар арасында мектептеги билимге жумшап, татар авторлорунун шаарда алгачкы театрлаштырылган оюн-зоокторун койгону менен белгилүү болгон.
Каракол шаарындагы дүкөндөр тармагынын ээси Хамза Абдувалиев самын чыгарууну жана терилерди таңууну уюштурган.
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам