ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...Кайыпова Жумабубу Вышивальщица уз, вышивальщица пятого конкурса. 1949 г. Находится в поселке Пограничной службы Ат-Башинского районакартина: Бакыт , 2005
техника: батик
стоимость: 1500$


Кайыпова Жумабуббубу Баялы кызы Саймачы уз, бешинчи сынактагы саймачы. 1949-ж. Ат-Башы районундагы Чек ара кызматы (Азыркы Казыбек) айылындагы торолгон.

Сүрөт: Бакыт, 2005-ж
техника: батик
баасы: 1500$Kaiypova Zhumabubu Embroiderer of bonds, embroiderer of the fifth competition. 1949 Located in the village of the Border Guard Service of the At-Bashi region (now Kazybek).

picture: Bakyt, 2005
technique: batik
cost: 1500$