ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...Айсулуу Акунова

Художница из Кыргызстана . Окончил художественную школу в Санкт-Петербурге.

картина: Река жизни , 2022
размер: 70×130
техника: холст,масло
стоимость: 500$


Айсулуу Акунова

Кыргызстандын таланттуу сүрөтчүсү. Санкт-Петербургдагы сүрөт окуу жайын бүтүргөн.

сүрөт: Өмүр дарыясы, 2022
өлчөмү: 70×130
техника: кенепке май
баасы: 500$


Aisuluu Akunova
Artist from Kyrgyzstan. Graduated from art school in San-Petersburg

painting: River of Life , 2022
size: 70×130
technique: oil on canvas
cost: 500$