ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Нагима Аламанова


Нагима Аламанова - художник декоративно-прикладного искусства.
Член Союза художников.
Кандидат искусств.

картина: “Хозяин гор”, 2022
техника: красная глина, пигменты, цветные глазури
стоимость: $700Нагима Аламанова


Нагима Аламанова – көркөм кол өнөрчүлүктүн чебери.
Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.
Искусство илимдеринин кандидаты.

живописи: «Тоолор чебери», 2022
техника: кызыл чопо, пигменттер, түстүү глазурь
баасы: $700
Nagima Alamanova


Nagima Alamanova is an artist of arts and crafts.
Member of the Union of Artists.
PhD in Arts.

painting: “Master of the Mountains”, 2022
technique: red clay, pigments, colored glazes
cost: $700