ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...


Балсары Галымжан

картина: QAZAQ BUSINESS - SOGYM, 2021
размер :
техника: холст, акрил, масло, спрей, маркеры
стоимость: 2500

картина: BAQYT EMES, 2021
размер :
техника: холст, акрил, масло, спрей, маркеры
стоимость: 2500сүрөт: QAZAQ BUSINESS - SOGYM, 2021
өлчөм :
Техника: холст, акрил, май, спрей, маркерлер
баасы: 2500

Сүрөт: БАКЫТ ЭМЕС, 2021-жыл
өлчөм :
Техника: холст, акрил, май, спрей, маркерлер
баасы: 2500


picture: QAZAQ BUSINESS - SOGYM, 2021
the size :
Technique: canvas, acrylic, oil, spray, markers
cost: 2500

picture: BAQYT EMES, 2021
the size :
Technique: canvas, acrylic, oil, spray, markers
cost: 2500