ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...


Наргиза Темирова
Художник , ремесленница из Кыргызстана . Oкончила академию художеств . Более 15 лет заниматься ремеслом


картина: Мелодия, 2012
размер: 60×130
техника: холст,масло
стоимость:1000$


Наргиза Темирова
Кыргызстандын сүрөтчүсү, кол өнөрчүсү. Көркөм сүрөт академиясын бүтүргөн. 15 жылдан ашык кол өнөрчүлүк тажрыйбасы

Сүрөт: Мелодия, 2012
өлчөмү: 60×130
техника: кенепке май
баасы: 1000$


Nargiza Temirova
Artist, artisan from Kyrgyzstan. Graduated from the Academy of Arts, has been engaged in crafts for more than 15 years


picture: Melody, 2012
size: 60×130
technique: oil on canvas
cost:1000$