ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Аружан Жумабек 1997

Жумабек Аружан - художница, графист из Алматы. Рисует с детства, окончила университет в Астане. Ее вдохновляют такие художники как Босх, Бэкон. Но больше на творчество Аружан повлияло кино.

No name, 2021
размер: 220 x 200
техника: ткань, тушь
стоимость: 600 $

Аружан Жумабек 1997

Жумабек Аружан - сүрөтчү, Алматыдан келген график. Кичинекей кезинен тарта сүрөт тартат, университетти Астанада бүтүргөн. Ал Бош, Бэкон сыяктуу сүрөтчүлөрдөн шыктанган. Бирок Аружандын чыгармачылыгына кино көбүрөөк таасир эткен.

Аты жок, 2021
өлчөмү: 220 x 200
техника: кездеме, тушь
баасы: 600 $Arujan Jumabek 1997

Arujan Jumabek - artist, graphic artist from Almaty. She has been drawing since childhood. She graduated from the University of Astana. She is inspired by such artists as Bosch and Bacon and various cinema works.

No name, 2021
size: 220 x 200
technique: fabric, ink
price: 600 $