Саякбай Каралаев
RUS
ENG
1894 жыл
Улуу манасчы, советтик жана кыргыз акын, Кыргыз ССРинин эл артисти.
Жаш кезинен жалданып иштеген. 1916-жылы орус империясынын экспансиясына каршы кыргыздардын көтөрүлүшүнө катышып, манасчы 1922-жылга чейин Түркстан фронтунда басмачылар жана ак гвардиячылар менен Кызыл Армиянын катарында согушкан.
Манасчы тууралуу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов: “Эгер менден кимди кыргыздын улуу уулу деп эсептейсиң деп сурашса, биринчи кезекте Саякбай Каралаевдин атын коём” деп айткан.
Саякбай өмүрүндө бир жолу болуп көрбөгөндөй канааттанганын айтып, эпосту 23 күн бою толук версиясында айткан. Бул Солтон-Сары аймагында болгон. Эртең менен алкымына май сүйкөп, чарчаганда бир аз тыныгуу алган - 23 күн.
1958-жылдын акырынан 1961-жылдын кеч кузуна чейин 45 миц метр плёнка тартылган. Эпостун үчилтигинин легендасы – “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” мына ушундайча тартылган.Ысык-Көл облусунун Тоң району
«Манас» эпосун түшүндө аян (жогорудан келген сунуш, аян, кыраакы) көргөндөн кийин айта баштайт: Саякбай ата-бабалардын арбактары, эпостун баатырлары менен баарлашкан.
1971-жылы май айында манасчы ооруканага жаткырылган. Оору катуу жүрүп, эл тааныбай калган, бирок ошондо да эпосту айта берген. Дарыгерлер бейтаптын абалы күндөн-күнгө начарлап баратканын, бирок ага оорлошкон сайын «Манас» айтуусу узакка созулганын айтышкан. Ал 77 жашында каза болгон.

Бою кыска карыянын кудуреттүү баатырга «айланып», эпосту күн санап айтып бере алган таң калыштуу көрүнүшү азыр да таң калыштуу.
Каралаевдин эпосту айтуудан тышкары дагы бир нерсеси бар – ал бүркүттөрдү машыктырган. Манасчынын үч кушу болгон, аларга Койроңкара, Боз жигит, Күлдүбадам деп ат койгон. Беркуттар аны менен 10 жылдан ашык жашаган.

Саякбайдын дагы бир бүркүтү болгон – Карачолок, манасчы аны менен бирге автобиографиялык тасмага тартылган. Каралаевди акыркы сапарга узатуу учурунда чымчык үйүнүн үстүндөгү асманда көпкө учуп, боздоп ыйлаган. Кийинчерээк бүркүт да жок болуп кеткен.

AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам