ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Копелович Наталья 1949

Копелович Наталья Петровна - график, художник-модельер. Родилась 20 апреля 1949г в города Фрунзе. В 1968г окончила Фрунзенское художественное училище и в 1975г — Московский текстильный институт.

картина #1: “Тромбон”, 2012
размер: 62x32
техника: холст, масло
стоимость: $700

картина #2: “Сирийская кофемолка”, 2012
размер: 62x32
техника: холст, масло
стоимость: $700

картина #3: “Хлеб”, 2021
размер: 40x51
техника: холст, масло
стоимость: $7004Копелович Наталья 1949

Копелович Наталья Петровна - график, сүрөтчү-модельер. 1949- жылы 20 Апрельде Фрунзе шаарында туулган. 1968-жылы Фрунзе сүрөт окуу жайын, 1975-жылы Москвадагы текстиль институтун бүтүргөн.

картина #1: “Тромбон”, 2012
өлчөмү: 62x32
техника: холст, май
баасы: $700

картина #2: “Сириялык кофе майдалагыч”, 2012
өлчөмү: 62x32
техника: холст, май
баасы: $700Natalia Kopelovich 1949

Natalia Kopelovich - graphic artist, fashion designer. She was born on April 20, 1949 in the city of Frunze. In 1968 she graduated from the Frunze Art College and in 1975 from the Moscow Textile Institute.

painting #1: “Trombone”, 2012
size: 62x32
technique: canvas, oil
cost: $700

painting #2: “Syrian coffee grinder”, 2012
size: 62x32
technique: canvas, oil
cost: $700

painting #3: “Bread”, 2021
size: 40x51
technique: canvas, oil
cost: $7004