ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...

Нургазиев Догдурбек (1955-2019)

Нургазиев Догдурбек - живописец, заслуженный деятель культуры КР. Родился 28 марта 1955г в селе Чон-Кызыл-Суу Иссык-Кульской области. В 1978г окончил Фрунзенское художественное училище, в 1985г - Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова, в 1997г - аспирантуру Национальной академии художеств КР.
Звучание его картин необычно. У него особое видение объекта. Он не пишет горы, как все художники, довольствуясь внешними факторами. Он создает их заново, с особым душевным трепетом.

картина: “Закат”, 2002
размер: 70х100
техника: холст, масло
стоимость: 2500$

Нургазиев Догдурбек (1955-2019)

Нургазиев Догдурбек - живописчи, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 1955-жылы 28-мартта Ысык-Көл районунун Чоң-Кызыл-Суу айылында туулган. 1978-жылы Фрунзе сүрөт техникумун, 1985-жылы Москва мамлекеттик сүрөт институтун бүтүргөн. В.И.Суриков, 1997-жылы – Кыргыз Республикасынын Улуттук Көркөм Академиясынын аспирантурасы.

Анын сүрөттөрүнүн үнү адаттан тыш. Ал объектке өзгөчө көз карашка ээ. Ал бардык сүрөтчүлөр сыяктуу сырткы факторлорго ыраазы болуп тоолорду тартпайт. Ал аларды өзгөчө рухий коркуу менен жаңыдан жаратат.

картина: “Күндүн батышы”, 2002
өлчөмү: 70х100
техника: холст, май
баасы: 2500$Dogdurbek Nurgaziev 1955-2019

Dogdurbek Nurgaziev - painter, Honored Worker of Culture of the Kyrgyz Republic. Born on March 28, 1955 in the village of Chon-Kyzyl-Suu, Issyk-Kul region. In 1978, he graduated from the Frunze Art College; in 1985 - the Moscow State Art Institute of Surikov; in 1997 - postgraduate study of the National Academy of Arts of the Kyrgyz Republic.
The sounds of his paintings are highly unusual. He has had a special vision for objects. He created works with a special spiritual awe.

painting: “Sunset”, 2002
size: 70x100
technique: canvas, oil
cost: 2500$