Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи
1 январь 1935 жыл
Имарат 1974-жылы курулган жана өзүнө 18 000 экспонатты батырган. Азыркы күндө музей шаардын негизги жана маанилүү жайларынын бири болуп эсептелет
Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейи картина галереясы катары ишин баштаган, алардын катарында Мамлекеттик Третьяков галереясынан жана РФСФР Элдик агартуу комиссариатынан 72 сүрөтчүнүн эмгектери болгон.
Музей шаардыктарды кыргыз искусствосунун классиктеринин, ошондой эле заманбап искусство өкүлдөрүнүн эмгектеринин көргөзмөлөрү менен кубандырып, азыркыга чейин шаардагы ар кандай маданий иш-чаралар үчүн негизги аянтчалардын бири болуп келет.
Музейдеги эмгектер кесипкөй сүрөт искусствосунун бардык өнүгүү этаптарын камтыйт жана алтын фондунда ар кайсы муундун, стилдеги жана багыттагы белгилүү ишмерлердин жана сүрөтчүлөрдүн чыгармалары бар.
Бишкек, Кыргызстан
Бүгүнкү күндө музей – өлкөнүн башкы байлыгы, анда 18 000 экспонант сакталган.
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам