"Сынган жүрөк" аскасы
RUS
ENG
«Сынган жүрөк» аскасы Жети-Өгүз тоосундагы эң кооз аска болуп саналат, ал 37 чакырымдык кооз тоо капчыгайына атын берген.

Табигый көрүнүштүн аталышы бекеринен эмес, анткени анын асманга каршы контуру жарылып кеткен жүрөктү элестетет, ал эми ички бетинде өзгөчөлөнүп турган оттуу түстөгү узунунан кеткен тилкелер кансыраган жаралар.

Жаан-чачындуу аба ырайында эффект кызарып кетүүгө үлгүрүп, өйдөдөн ылдыйга жылган агындардын таасири күчөйт.Жарылган жүрөк аска-зоолору кыргыз элинде илгертен эле сүйүшкөн түгөйлөрдүн зыярат кылуучу жайы болуп келген. Аягындагы сезимдерди таануу үй-бүлөлүк жашоодо бакыт алып келет, сүйүү эч кандай шартта өчпөйт деп ишенишет.Жети-Өгүз массивине, анын ичинде «Сынган жүрөк» аскасына мүнөздүү өзгөчөлүгү ачык кызыл түстө. Бул палеоген кендери Тянь-Шаньдан аккан ылай агымдарынын катмарлануу процессинде илгери пайда болгон деп эсептелинет.
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам