ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Катя Терещенко 1988

Катя Терещенко родилась в 1988 году. Член союза художников КР.

картина: “Уточки”, 2017
размер: 40x50
техника: холст на картоне, темпера
стоимость: $500
Катя Терещенко 1988

Катя Терещенко 1988-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.

картина: “өрдөктөр”, 2017
өлчөмү: 40x50
техника: картондун үстүнө холст , темпера
баасы: $500Katya Tereshenko 1988

Katya Tereshchenko was born in 1988. Member of the Union of Artists of the Kyrgyz Republic.

painting: “Ducks”, 2017
size: 40x50
technique: canvas on cardboard, tempera
cost: $500