Касым Тыныстанов
Касым Тыныстанов Акын, фольклорист, педагог, адабият таануучу, котормочу, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жана акыры кыргыз тилинин грамматикасын түзүүчүсү жана кыргыз адабиятынын негиздөөчүсү болгон.

Тыныстанов биринчи кыргыз алфавитин араб жазуусунун негизинде иштеп чыгып, андан кийин латын арибине, андан кийин кириллицага алмаштырууга активдүү катышкан.

Анын "Жаңы алфавитти түзүүнүн негизги принциптери" деп аталган доклады кыргыз тил илиминдеги алгачкы илимий ачылыш болду.
Ылайыктуу окуу жай издеп 1919-жылдын сентябрында Караколдон Касым Алматыга жөө кетип, Ташкентке окууга жолдомо алат. Ташкентте Казак агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө тапшырып, келген студенттер үчүн жатаканада жашаган.

Тыныстановдун ырлары 1920-жылдардын башында Ташкентте жарык көргөн казак гезиттеринде басыла баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы "Касымдын ырлар жыйнагы" 1925-жылы Москвада жарык көргөн. Касым Тыныстанов "Интернационал" партиясынын гимнин жана И.А. Крыловдун тамсилдерин кыргыз тилине которгон Кыргыз адабиятчыларынан биринчи болуп чыккан.

Тыныстанов достору менен "Эркин-Тоо"партиялык гезитинин биринчи санын чыгарды.

Тыныстановго "Академические Вечерки" пьесасы жана башка чыгармалары үчүн улутчулдук, буржуазиялык айыптар негизсиз коюлган. 1937-жылы камакка алынып, 1938-жылы атылган. 1988-жылы К. Тыныстанов толук акталган.
Чырпыкты, Ысык-Көл
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам