ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Касиет Жолчу 2000

Касиет Жолчу - современная кыргызская художница. Всю жизнь ей приходилось скрывать свои работы от родителей, ведь они не разделяли ее увлечения. Не успев отучиться в училище при НАХКР и пол года, ушла по причине недовольства родителей. Осознанные работы начали появляться с 16 лет. Касиет рисует красками, мелками, маслами. Когда-то Касиет мечтала поступить в академию художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге, но продолжает писать картины на родной земле.

картина #1: “Хаус”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 110х110
техника: смешанная техника
стоимость: $350

картина #2: “Ковер в бобре”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 90х80
техника: холст, масло
стоимость: $400

картина #3: “Вдоль стены”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 60х70
техника: холст, масло
стоимость: $300

картина #4: “Боз уй”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 60х80
техника: холст, масло
стоимость: $300

картина #5: “Взрыв”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 130х100
техника: холст, масло
стоимость: $400

картина #6: “Морская планета”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 130х170
техника: холст, масло
стоимость: $350

картина #7: “Хаус”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 145х100
техника: холст, масло
стоимость: $500

картина #8: “Один день”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 50
техника: холст, масло
стоимость: $500

картина #9: “Кол”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 50
техника: холст, масло
стоимость: $400Касиет Жолчу 2000

Касиет Жолчу - азыркы кыргыз сүрөтчүсү. Өмүр бою ал жумушун ата-энесинен жашырууга аргасыз болгон, анткени алар хоббиси менен бөлүшүшкөн эмес. Жарым жылдан бери НАХКРдагы мектепте окууга үлгүрбөй, ата-энесинин нааразычылыгынан улам кетип калган. Аң-сезимдүү чыгармалар 16 жашында чыга баштаган. Касиет боёк, карандаш, май менен тартат. Бир жолу Касиет Санкт-Петербургдагы Илья Репин атындагы Көркөм академиясына тапшырууну кыялданып, бирок кичи мекенинде сүрөт тартууну улантат.

картина #1: “Хаус”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 110х110
техника: аралашкантехника
баасы: $350

картина #2: “Кундуздагы килем”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 90х80
техника: холст, май
баасы: $400

картина #3: “Дубалдын боюнда”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 60х70
техника: холст, май
баасы: $300

картина #4: “Боз уй”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 60х80
техника: холст, май
баасы: $300

картина #5: “Жарылуу”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 130х100
техника: холст, май
баасы: $400

картина #6: “Деңиз планетасы”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 130х170
техника: холст, май
баасы: $350

картина #7: “Хаус”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 145х100
техника: холст, май
баасы: $500


картина #8: “Бир күн”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 50
техника: холст, май
баасы: $500

картина #9: “Кол”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
диаметр: 50
техника: холст, май
Баасы: $400
Kasiet Jolchu 2000
Kasiet Jolchu is a contemporary Kyrgyz artist. All her life she had to hide her work from her parents, because they did not favor her hobbies. Was forced to leave the National Academy of Arts after half a year after the dissatisfaction of her parents. Conscious works began to appear at the age of 16. Kasiet draws with paints, crayons, oils. Once Kasiet dreamed of entering the Ilya Repin Academy of Arts in St. Petersburg, but continues to paint in her native land.

painting #1: “Chaos”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 110x110
technique: mixed media
cost: $350

painting #2: “Carpet in a beaver”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 90x80
technique: canvas, oil
cost: $400

painting #3: “Along the wall”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 60x70
technique: canvas, oil
cost: $300

painting #4: “Boz uy”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
diameter: 60x80
technique: canvas, oil
cost: $300

painting #5: “Explosion”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
diameter: 130x100
technique: canvas, oil
cost: $400

painting #6: “Sea planet”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
diameter: 130x170
technique: canvas, oil
cost: $350

painting #7: “Chaos”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 145x100
technique: canvas, oil
cost: $500

painting #8: “One day”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
diameter: 50
technique: canvas, oil
cost: $500

painting #9: “Kol”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
diameter: 50
technique: canvas, oil
cost: $400