ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Аружан Жумабек 1997

Жумабек Аружан - художница, графист из Алматы. Рисует с детства, окончила университет в Астане. Ее вдохновляют такие художники как Босх, Бэкон. Но больше на творчество Аружан повлияло кино.

триптих: no name, 2021
размер: 60х84 (каждая)
техника: ткань, тушь
*находится в коллекции фонда Илгери

диптих: no name, 2020
размер: 42x30 (каждая)
техника: бумага, тушь
*находится в коллекции фонда ИлгериАружан Жумабек 1997

Жумабек Аружан - сүрөтчү, Алматыдан келген график. Кичинекей кезинен тарта сүрөт тартат, университетти Астанада бүтүргөн. Ал Бош, Бэкон сыяктуу сүрөтчүлөрдөн шыктанган. Бирок Аружандын чыгармачылыгына кино көбүрөөк таасир эткен.

триптих: аты жок, 2021
өлчөмү: 60х84 (ар бири)
техника: кездеме, тушь
*Илгери фондунун коллекциясында жайгашкан

диптих: аты жок, 2020
Өлчөмү: 42x30 (ар бири)
техника: барак, тушь
*Илгери фондунун жеке коллекциясында жайгашкан.Arujan Jumabek 1997

Arujan Jumabek - artist, graphic artist from Almaty. She has been drawing since childhood. She graduated from the University of Astana. She is inspired by such artists as Bosch and Bacon and various cinema works.

triptych: no name, 2021
size: 60x84 (each)
technique: fabric, ink
*in the collection of the Ilgeri Foundation

diptych: no name, 2020
size: 42x30 (each)
technique: paper, ink
*in the collection of the Ilgeri Foundation