“Океан” үйү
1978 жыл
0-жылдары социалдык-маданий мекемелер менен комплексте турак жайлар курулуп баштайт. Мындай жерлер кичи райондор, “Түштүк дарбаза”, Совет-Бөкөнбаев, Правда-Огомбаев, Токтогул-Свердлов ж.б. көчөлөрүнүн кесилишиндеги аймакты куруу болот. “Киргизгиптрой” институту тарабынан иштелип чыккан үйлөрдүн типтүү долбоорлору белгилүү жана курулуш үчүн эталондук болуп калат.
Бул эң алгачкы тогуз кабаттуу имарат 1978-жылы курулган.

Дагы 20 жыл аралыгында типтүү долбоорлор боюнча үйлөр курулат. Мисалы, 105-сериядагы 5 жана 9 кабаттуу ири панель үйлөр, анын архитекторлору - Е. Г. Писарской, В. Е. Седов, инженери - А. И. Мозговой, 106-сериядагы 9 кабаттуу каркас-панель үйлөр, архитектору Е. Г. Писарской, инженер - И. Д. Снычков. Атай Огомбаев көчөсүндө 98-сериядагы кыш үйлөр тургузулат. Алгачкы 12 кабаттуу монолиттик үй бул 1982-жылы Тынчтык проспектисинде “Байчечекей” дүкөнү менен курулган “Океан” үйү болгон. 105-сериядагы алгачкы 16 кабаттуу монолиттик үй Жукеев-Пудовкин көчөсүндө курулган.

Бишкек, Кыргызстан
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам