“Агартуу” мозаикасы
1978 жыл
Сатар Айтиев кино сүрөтчүсү катары мыкты билим алган жана бул мозаиканы жаратууда жардам бергени анык.

Алыстан карасаң, көз алдыңда мааниси терең кыл калем менен тартылган чоң холст тургансыйт.
Анын автору – эмгек сиңирген сүрөтчү, монументалист жана живописчи Сатар Айтиев.
Чынында, бул панно атайын материалдан – смальттан жасалган. Бул өзгөчө чыйралтылган жана Прибалтикадан алынып келинген түстүү айнек. Мозаиканын композициясы аялдын аллегориялык фигурасынан турат, ал полотнодогу фигуралардын эки тобун бириктирип тургансыйт. Фигуралардын бир тобу кыргыз совет элинин өткөнүн, экинчиси азыркы күнүн көрсөтүп турат.

Бишкек, Кыргызстан
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам