“Меймандарды тосуу” мозаикасы
“Меймандарды тосуу” мозаикасы - ошол кездеги Фрунзенин көчөлөрүндө пайда болгон алгачкы мозаикалардын бири. Ал өзүнчө постаментке жайгаштырылып жана ойлонулган идея боюнча аэропортко кире бериште меймандостук белгиси болушу керек эле.
Андрей Михалев — совет мезгилинде Кыргызстанга келген монументалист, график, живописчи жана скульптор.
“Меймандарды тосуу” мозаикасы, аны “Эл достугу” деп да аташат. Анын автору - Андрей Михалев.

Мозаикада ар кайсы өлкөлөрдөн келген меймандарды тосуп алган кыргыздар чагылдырылган. Панно республикалык маанидеги искусство эстелиги катары Бишкек шаарынын Кыймылсыз тарых жана маданият эстеликтеринин бириктирилген мамлекеттик тизмесине киргизилген.

Бишкек шаары, Кыргызстан
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам