Жеңиш эстелиги
1985 жыл
Шаардын эң көрүнүктүү жерлеринин бири – Жеңиш аянтында жайгашкан Жеңиш эстелиги 1985-жылы орнотулган.

Бул монумент архитекторлор В.Бухаев, В.Лызенко жана скульпторлор М.Аникушкин менен Т.Садыковдун биргелешкен эмгегинин натыйжасы.
Композиция түбөлүк оттун үстүндө жайгашкан үч ийилген догоодон турат жана боз үйдүн символдоштурат.
Бул архитектуралык-скульптуралык комплекске колуна чөйчөк көтөргөн эненин, согуштан кайткан жана кубанычтуу балдардын курчоосунда калган жоокерлердин, колдоруна пулемёт кармаган эки жоокердин скульптуралары да кирет. Мемориалдын четтерине согуштун жана тылдын баатырларынын ысымдары чегилген мрамор плиталар орнотулган. Бүтүндөй комплекс Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңишке арналган.

Бишкек шаары, Кыргызстан
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам