А. Изибаева атындагы Кыргыз мамлекеттик цирки
1976 жыл
Мурда цирк чакан жыгач имаратта жайгашкан. 60-жылдары имаратты бузуп, анын ордунда Саясый агартуу үйү пайда болгон.

Цирктин имараты бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн бөтөнчө тышкы түрү менен таң калтырып келет.

Бишкек, Кыргызстан
Советтик мезгилдин бөтөнчө имараттарынын бири – цирк имараты. Ал 1976-жылы Москва борбордук эксперименталдык-долбоорлоо илим-изилдөө институтунун жана “Фрунзегорпроекттин” биргелешкен аракети менен курулган.
1976-жылы цирк көрүүчүлөр үчүн өзүнүн эшигин ачкан.

Цирктин имараты ошол мезгилдин ченемдери боюнча эксперименталдык болгон – ал жерге конгон бөтөн планетадан келген тарелкага окшош. Анын чокусунда кармаган колонналары жок курама курол жайгашкан, ал эми көрүүчүлөр залы бүктөмгө окшош, темир-бетон бүктөмөлөрдөн куралган.
Даниил Шестаков
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
AR • UX/UI • AI • SOFT POWER DIGITAL • INFLUENCE • MEDIA • ХАЙП •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
ИДЕИ • ИСКУССТВО • НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ • СОЗИДАНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
КУЛЬТУРА • КОЛЛАБОРАЦИИ • ВЫЗОВЫ • ЛЮБОВЬ • НАСЛЕДИЕ • ДОСТОЯНИЕ •
Заполните форму
чтобы стать частью
нашей команды
Если ты хочешь творить вместе с ILGERI, то мы рады единомышленникам